Magyar      English
 

Najnovije

 
  Fondacija "Mesečina"

Ovde klikni

 

Klubovi

 

 

ACM

 

Gradska biblioteka Subotica

 

Klub "Mesečina 1"

 

Tehnička škola, Subotica

 

Klub "Mesečina 2"

 

Crveni krst Subotica

 

Klub "Mesečina 3"

 

M.Z. Bajša

 

Klub "Mesečina 4"

 

Osnovna škola Kizur Ištvan», Subotica

 

Klub "Mesečina 5"

 

O.Š. "Jovan Mikić" Subotica

   

Klub "Mesečina 6"

 

O.Š. "Grof Sečenji Ištvan" Subotica

   

Klub "Mesečina7"

 

Šandora Lifke 4.
Subotica

   

Klub "Mesečina8"

 

Osnovna škola "Ivan Milutinović", Mala Bosna - Subotica

   
 
 
   Istorija

Ideja noćnog sporta za mlade rodila se u Sjedinjenim Američkim Državama, u Merilendu, pre oko 20 godina (1986. g.). Grupa stručnjaka na čelu sa V. Stendiferom, proučavajući devijacije u ponašanju maloletnika, ustanovila je da se prestupi među mladima pretežno javljaju uveče, kad padne mrak. Na osnovu ovog saznanja, a uz podršku gradske uprave, predložili su izgradnju uličnih terena za košarku sa odgovarajućim pratećim objektima i zatim stvorili od njih otvorene sportske klubove za igranje košarke. Tako je počela praksa ponoćnih košarkaških turnira koji su vremenom dobili naziv i postali poznati u svetu  kao pokret Midnight Basketball Legau. Rezultat je prevazišao sva očekivanja. Za godinu dana u ovom okrugu broj maloletničkih prestupa značajno je opao. Ovaj rezultat, naravno, nije ostao bez odjeka. U roku od dve godine u svim državama SAD masovno su počeli da funkcionišu noćni sporski klubovi za mlade. Noćni sport među mladima je postao svojevrsni pokret, koji se vremenom proširio i na Evropu. Do nas najviše informacija o formiranju i radu takvih udruženja ponoćnog sportskog stiže prvenstveno iz Mađarske.

Dr. Šandor Farago, pedijatar i dečji psihijatar, 1990. godine odlučio da pokuša sa nečim sličnim i u Mađarskoj, ali za razliku od američke prakse, on je mlade pozvao na igranje noćnog stonog tenisa. Nakon početnih poteškoća pokret je počeo da se širi „kao grip” i noćni stonoteniski klubovi su se počeli osnivati po čitavoj Mađarskoj. Danas ih ima čak više od 30, a za koordinaciju ove mreže klubova 1999. godine konstituisano je Udruženje ponoćnog sporta Mađarske (MÉSE), www.holdsugar.hu sa sedištem u Sentandreji. Prvi predsednik Udruženja je postao dr. Šandor Farago. Od 2005. godine predsednik je Peter Jakab zadužen za resor sporta u lokalnoj samupravi Sentandreje.

Poreklo naše ideje

Ideju noćnog sporta u Suboticu je ”doneo” dr Ferenc Kovač, zubni lekar u Sentandreji, koji je rođen i do završetka srednje škole živeo u Subotici. On je kao aktivista tamošnjeg Kluba „Mesečina”, na godišnjici svog srednjoškolskog razreda 2005. godine, sa velikim oduševljenjem o tome pričao  svojim nekadašnjim školskim drugovima i razredniku Dežeu Kišu, penzionisanom profesoru pedagogije, kojeg je zamolio da preduzme sve što je u njegovoj moći da se i u Subotici, u njegDeže Kišovom rodnom mestu, odomaći noćni sport mladih. Zamolio je i članove razreda da svako ko je u mogućnosti podrži razrednika u tom nastojanju. I zaista, mnogi članovi tog razreda postali su vremenom volonteri ili donatori Programa „Mesečina”. Kao ohrabrenje ponudio je i vizit kartu jednog svog prijatelja u Subotici, na kojoj je pisalo: Opština Subotica, Opštinsko veće, Andrija Romić, sport i omladina.

Deže Kiš o počecima 

Priča mog bivšeg učenika o toj plemenitoj ideji me je kao pedagoga toliko fascinirala da sam kao član NVO Udruženje za pozitivnu komunikaciju „Klub 21” njuIldiko Lovaš preneo i predsedništvu Udruženja. U Udruženju je tada predloženo da se sačini sličan programa, i taj zadatak je dodeljen meni. Izradio sam subotičku varijantu programa „Mesečina”, koji je predsedništvo Udruženja prihvatilo. Za realizaciju našeg programa, u skladu sa Andrija Romic Statutom Udruženja, oformili smo 22. jula 2005. godine Sekciju noćnog sporta za mlade, a Predsedništvo  mi je poverilo koordinaciju te novooformljene sekcije. Sa Programom „Mesečina” upoznali smo i lokalnu samoupravu Subotice, gde je ideja noćnog rekreativnog sporta mladih podržan. Značajnu podršku u relaizaciji Programa „Mesečina” pružaju nam članovi Opštinskog veća Ildiko Lovaš i Andrija Romić.

Andrija RomicPrvom Klubu „Mesečina” prostor je obezbedila Eržebet Ivanović,  direktorica Tehničke škole (u kojoj sam i ja nekada radio), uz podršku grupe  entuzijasta te škole. Sa nemalim materijalnim ulaganjem i radnim akcijama, rukovodeći se plemenitim ciljem i idejom o otvorenoj školi, direktorica nam je predala uređen hol u suterenu koji služi kao sala za stoni tenis sa dva stola, jednu društvenu prostoriju i još dve prateće prostorije. I veći deo nameštaja za Klub je obezbedila škola, dok smo deo pozjamili. 

Od poznatih subotičkih stručnjaka različitog profila oformljen je Stručni savet Sekcije sa ciljem da u stručnom pogledu pomaže rad Sekcije noćnog sporta za mlade. Predsednik Stručnog saveta je Andrija Romić, član Opštinskog veća Subotice, a članovi su mr Josip Ivanović, magistar pedagoških nauka, Deže Kiš, profesor pedagogije u penziji, Mihajlo Pece, sekretar subotičkog Crvenog krsta, dr Zoltan Šagi, neuropsihijatar-psihoterapeut i Josip Šebešćen, trener stonoteniskog kluba „Spartak” iz Subotice. Tehnička škola je za predsednika Kluba predložila Radmilu Kiš, profesoricu fizičke kulture. Ona je okupila grupu nastavnika volontera, koji dežuraju u vreme kada Klub radi, dok je subotički Crveni krst odredio jednog vojnika na služenju vojnog roka za ispomoć. Trenerski i sportsko-vaspitni rad sa decom je prihvatio Josip Šebešćen, čime su izvršene sve pripreme za otvaranje prvog Kluba “Mesečina” u Subotici.

Meni

 

Glavna strana

Istorija

Kontakt

Program "Mesečina"

O nama pišu

Poštansko sanduče

Arhiva 
 

Donatori i sponzori

 
Glavni sponzor web sajta
 
 
 
 
 
 
 
 

Subotička samouprava

McDonalds

Telenor fondacija"

Tehnička škola, Subotica

BCIF

Erste bank a.d. Novi Sad

"Jeferson institut"

B-market Subotica

Odelenje za transfuziologiju, Subotica

Šansa za stabilnost" Javni Fond

"Nordnet"

"Fornetti"

Global Fund for Children

Poslast. "Pelivan"

"Pro style"

"Mlekara" Subotica

Pro Credit Bank

SZTR "Rižanji"

Pekara "Micko"

Sportski savez Subotice

"Yugosport"

Atila Salai, karikaturista

Bivši razred
Medicinske škole
 
 
 
 

  Glavna strana     Istorija     Kontakt     Program "Mesečina"     O nama pišu     Poštansko sanduče     Arhiva